Jag är leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut, och har mer än 15 års erfarenhet som leg. Psykolog. Jag är ursprungligen från Iran, psykologutbildningen har jag gått på Lunds universitet.Van vid krisbearbetning och kortare och längre psykoterapier med barn/ ungdomar, vuxna, individuellt och med familjer.
Van vid psykoterapeutisk behandling vid PTSD och Transkulturella frågor, ångesttillstånd, depression, stresstillstånd och relationssvårigheter.
Förutom arbete som psykoterapeut arbetar jag även som konsult och handledare både individuellt och i grupp.

KontaktSeyed Hossein Miri
AdressBåtyxevägen 31
226 55 Lund
Telefon070-444 3996
Mobil070-444 3996
E-post hossein.miri28@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Bredgatan 19
222 21 Lund
Telefon: 070-444 3996
Län/kommun: Skåne län, Lund, Sweden
Kamrergatan 17
211 56 Malmö
Telefon: 070-444 3996
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Persian
Utbildning
Leg. psykolog/ Leg. psykoteraupt
(Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Ledarutveckling
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom