KontaktDin Psykolog
Hemsida dinpsykolog.nu
Legitimation leg. Psykolog


Välkommen som patient
Jag heter Sofia Hjerling och är leg. psykolog. Som psykolog har jag framförallt arbetat med personer med stressrelaterat ohälsa och överbelastning, men också exempelvis ångestproblematik, kriser och personlig utveckling. Nu arbetar jag deltid som privat praktiserande psykolog och du är välkommen att göra en bokning. 

Vid ett första besök hos mig kommer vi göra en kartläggning av dina utmaningar och möjligheter. Vi kommer tillsammans sortera bland dina tankar och känslor samt försöka precisera vilka områden och beteenden du är villig och kan förändra för att må bättre. Vi kommer också undersöka vilka områden du kan lära dig acceptera och förhålla dig till när saker och ting inte går att förändra. Du kommer sedan få möjlighet att testa verktyg för att hantera dina utmaningar och starta resan med att agera i din utvalda riktning. 

Jag arbetar evidensbaserat med terapiformerna Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance commitment therapy (ACT).

Om jag i inledningsskedet av vår kontakt märker att ditt problemområde inte matchar min expertkompetens kommer jag ge dig tips på var du kan vända dig istället. Detta för att du ska få den allra bästa hjälpen för ditt problemområde samt för god och säker vård.

Beteendedesign
Jag har också en master inom Digital Management från Hyper Island, vilket gjort att jag som psykolog också arbetar som beteendedesigner. Beteendedesign är en subkategori av design som bygger på psykologi, design (UX / Service design) och beteendeekonomi. Som beteendedesigner utgår man från modeller, psykologiska principer eller kognitiva bias när man designar exempelvis hemsidor eller policys. Du är även välkommen att kontakta mig angående beteendedesign. 

KontaktSofia Hjerling
Hemsida psykologsofia.com
Legitimation leg. Psykolog