KontaktSofia Irnell
AdressSwedenborgsgatan 19
753 34 uppsala
Telefon0709407343
Mobil0709407343
E-post sofia@dhpsykolog.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 uppsala
Telefon: 0709407343
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Dag Hammarskjöldsväg 13
752 37 UPPSALA
Telefon: 0709407343
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
leg psykolog, specialist klinisk psykolog inriktning psykoterapi
(Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Konflikthantering, stress, handledning till personalgrupper.
 • Familj/Par
 • Parterapi
 • Förskola/Skola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Utredningar
  • ADHD, Autismspektrumtillstånd, särskolebedömningar
 • Psykoterapi
  • Jag arbetar med metoder som utgår från forskning. Det vi kallar KBT, ACT och moderna psykodynamiska metoder . Utifrån bedömning och frågeställning avgör jag tillsammans med klienten hur en problematik ska behandlas eller vilka råd som är adekvata.
 • Gruppterapi
  • Stresshantering med mindfulness.
 • Kognitiv beteendeterapi
  • ACT, mindfulness, beteendeanalys
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Affektfokuserad terapi, CFT.
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Utmattningstillstånd, depressioner, ångset, tvångsproblematik, trauman, ADHD, Autismspektrumtillstånd
 • Neuropsykologi
  • Neuropsykiatriska utredningar med frågeställning ADHD och/eller autismspektrumtillstånd. Behandling med terapeutiska utredningar eller behandling av samtidig psykisk ohälsa hos personer med dessa funktionsnedsättningar.
 • Personlighetsstörningar
  • Identitetsproblematik. och relationsproblem
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom
Kontaktsofia irnell
AdressDag Hammarskjölds väg 13 A
752 37 Uppsala
Telefon0709407343
E-post sofia@@irnell.se
Hemsida irnell.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Videosamtal
Samtal på telefon
Samtal på mottagningen Dag Hammarskjölds väg 13
Dag Hammarskjölds väg 13A
752 37 Uppsala
Telefon: 0709407343
E-post: sofia@irnell.se
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Specialistutbildning Klinisk psykologi behandling/ psykoterapi
(Längd: 5 år)
Psykologprogrammet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Familj/Par
 • Förskola/Skola
 • Psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
KontaktSofia Irnell
E-post sofia_irnell@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom
AdressDag Hammarskjöldsväg 13
Uppsala
Telefon0709407343
Mobil0709407343
E-post sofia_irnell@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog