<font size="3" face="Times New Roman">Jag arbetar på ett resursorienterat sätt för att hjälpa mina klienter att se, förstå och arbeta med hinder till personlig/konstruktiv utveckling på olika nivåer. Hinder och möjligheter kan märkas lika väl på kroppslig nivå som på psykisk-, organisatorisk- och samhällelig nivå. Det är min utgångspunkt att man både skapar och formar sitt eget öde och livssituation, men att ödet också kan bryta sig in ens liv. Olika situationer och svårigheter kräver olika förhållningssätt. Du kan konsultera mig både som privatperson eller från företag. Jag har utöver min privata verksamhet ca 12 års erfarenhet av vuxenpsykiatriskt arbete samt 4 års arbete inom elevhälsovård med barn och ungdomar. Jag är också utbildad i traumabehandling.&nbsp;</font>

KontaktStaffan Carazo
AdressFörsta Villagatan 17
504 53 Borås
Telefon033-107030
E-post info@bops.se
Hemsida www.bops.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Första Villagatan 17
504 53 Borås
Telefon: 033-107030
E-post: info@bops.se
Språkkunskaper
 • English
 • Spanish; Castilian

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Barn/Ungdom
 • Familj/Par
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi

Jag arbetar på ett resursorienterat sätt för att hjälpa mina klienter att se, förstå och arbeta med hinder till personlig/konstruktiv utveckling på olika nivåer. Hinder och möjligheter kan märkas lika väl på kroppslig nivå som på psykisk-, organisatorisk-, och samhällelig nivå. Det är min utgångspunkt att man både skapar och formar sitt eget öde och livssituation, men att ödet också kan bryta sig in i ens liv. Olika situationer och svårigheter kräver olika förhållningssätt. Du kan konsultera mig både som privatperson eller från företag. Jag har utöver min privata verksamhet ca 12 års erfarenhet av vuxenpsykiatriskt arbete, samt erfarenhet från psykologarbete inom skola och barnhabilitering. Jag är också utbildad i traumabehandling.

KontaktStaffan Carazo
AdressFörsta Villagatan 17
504 53 Borås
Telefon033-107030
E-post staffan@bops.se
Hemsida www.bops.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Första Villagatan 17
504 53 Borås
Län/kommun: Västra Götalands län, Borås, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Spanish; Castilian
Utbildningar
1. Leg Psykolog
Femårig universitetsutbildning plus ett års praktisk tjänstgöring under särskild handledning för lämplighetsprövning. Efter detta utfärdas legitimation av Socialstyrelsen. (Längd: 6 år)
2. Specialist i klinisk psykologi
Specialistutbildningen sker inom yrket (leg. psykolog) och beräknas motsvara ca 60-65 universitetspoäng. Den pågår under 3 år. Den innehåller alltid en professionskurs (professionsteori, etik och juridik), specialistkollegium samt olika kurser med fördjupning av psykologisk teori och metod. Ett vetenskapligt arbete inom området avslutar utbildningen. (Längd: 3 år)
3. Leg Psykoterapeut
Treårig universitetsutbildning på halvfart. Efter detta utfärdas legitimation av Socialstyrelsen. (Längd: 3 år)
4. Kroppsorienterad psykoterapi
Psykodynamisk psykoterapi som integrerar kroppsspråk, kroppsuppfattning och kroppsupplevelse i den psykoterapeutiska processen. Det innebär i praktiken både ett fokus på kroppen som känner känslor, och på tankar som kan förstå och bearbeta känslor. (Längd: 3 år)
5. Kroppsanalytisk psykoterapi
Kroppsrelaterad psykoterapi som utgår från psykomotorisk utveckling och detaljerad anatomisk kunskap om vilka muskler som ”träder in” under utvecklingen. Vilket psykologiskt innehåll som ryms i varje muskel och utvecklingsfas. Metoden bygger på hur spänningar och uppgivenhet i muskeltonus kan förstås och integreras i behandlingsprocessen. (Längd: 4 år)
6. Traumabehandling
15 dagars tilläggsutbildning, integrerad med tidigare utbildning i PTSD (post traumatisk stress disorder) -behandling. (Längd: 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Handledning, konsultation och rehabilitering i arbetslivet.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Stress och salutogena perspektiv på rehabilitering.
 • Krishantering
  • Kristerapi och krishantering.
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Processkonsultation.
 • Utveckling av individen
  • Handledning i yrkesroll.
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
  • Psykologisk konsultation för ungdom.
 • ADHD
  • Utredning, bedömning och behandling av ADHD.
 • Autism el. autismliknande problem
  • Utredning och bedömning av neuropsykologisk problematik inkl. autism el. autismlikande problem.
 • Avvikande beteenden
  • Utredning, bedömning och behandling av avvikande beteenden.
 • Kris
  • Krisbearbetning och stresshantering.
 • Missbruk
  • Utredning, bedömning och behandling av missbruksproblematik.
 • Relationsstörningar
  • Behandling av relationsstörningar.
 • Stress
  • Behandling av stressrelaterade symtom och besvär.
 • Ätstörningar
  • Behandling av ätstörningsproblematik. Handledning av personal som arbetar med ätstörningsproblematik.
 • Familj/Par
  • Par och familjekonsultation.
 • Adoption
  • Psykologiska aspekter och överväganden i förhållande till att adoptera barn.
 • Familjerådgivning
  • Familjerådgivning; konsultation och terapi.
 • Familjeterapi
  • Familjeterapi och konsultation.
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
  • Krisbearbetning och stress/krishantering.
 • Parterapi
  • Parterapi och konsultation.
 • Sex och samlevnad
  • Konsultation i sex och samlevnadsproblematik.
 • Stöd i föräldrarollen
  • Konsultation och stöd i föräldrarollen.
 • Kris/Katastrof
  • PTSD-behandling, chock, trauma och krisbearbetning.
 • Anhörigstöd
  • Anhörigstöd i förhållande till kriser och psykisk problematik.
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Konsultation för avlasningssamtal/psykologisk genomgång av krissituationer.
 • Katastrofpsykologi
  • Medverkat i psykosocial katastrof lednings-insats (PKL) i samband med asienkatastrofen.
 • Krisjour
 • Kristerapi
  • Kristerapi och ptsd-behandling (post-traumatisk stress).
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
  • Psykoterapi med särskilt fokus på livets existensiella villkor och kriser och hur man som person kan möta dessa villkor och utvecklas på en subjektiv nivå.
 • Familjeterapi
  • Familjeterapi och konsultation.
 • Interpersonell terapi (IPT)
  • Lång klinisk erfarenhet och handledning av behandling av ätstörningar.
 • Kristerapi
  • Kristerapi och behandling av post-traumatisk stress.
 • Kroppsterapi
  • Kroppsrelaterad psykoterapi.
 • Parterapi
  • Konsultation och parterapi.
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Psykoterapi på psykoanalytisk grund.
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Psykodynamisk psykoterapi med särkskilt fokus på relationsdynamik.
 • Psykospsykoterapi
  • Klinisk psykoterapi med psykosproblematik och psykospatienter.
 • Psykoterapihandledning
  • Handledning av olika yrkesgrupper som arbetar med psykoterapeutiska arbetsuppgifter, kroppspsykoterapihandledning.
 • Transpersonell psykoterapi
  • Psykoterapi där förändrade medvetandetillstånd och spirituella upplevelser integreras.
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • Bearbetning av att ha blivit utsatt för brott.
 • Brottsoffer
  • Bearbetning av att ha blivit utsatt för brott och/eller integritetskränkning.
 • Förövare
  • Bearbetning av att ha utsatt annan/andra för brott och/eller att ha blivit dömd för brott, invänta dom etc.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Psykoterapeutisk behandling, även särskild kompetens på karaktärsanalys och kroppsrelaterad psykoterapi.
 • Fobier
  • Mångårig erfarenhet av fobibehandling.
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
  • Kliniska aspekter på beroende och missbruksproblematik.
 • Neuropsykologi
  • Psykiatrisk erfarenhet av utredning och bedöming av neuropsykologisk problematik.
 • Personlighetsstörningar
  • Särskild specialisering på behandling av personlighetsstörningar med karaktärsanalys.
 • Psykiska störningar
  • Lång vuxenklinisk erfarenhet.
 • Psykosomatik
  • Särskilt studerat och arbetat med psykosomatisk problematik.
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Kropp/själ dynamiken vid stressrelaterad ohälsa (specialitet).
 • Tortyroffer
  • Traumabehandling.
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom
  • Lång klinisk erfarenhet av olika former av ångestproblem.