KBT inriktad psykologpraktik.
Utredningsinsatser inriktade både mot diagnoser och funktionella aspekter såsom kommunikativ förmåga och förutsättningar för lärande.
Lång erfarenhet av arbete inom skolan runt elever (barn och ungdomar) som uppvisar svårigheter.
Doktorand med inriktning mot kognitiva förmågor till upplevelser av mening och motivation
Mottagning centralt i Örebro
www.stefanbillinger.se

KontaktStefan Billinger
AdressLoggatan 32B
702 26 Örebro
Telefon070-333 14 45
E-post psykolog@stefanbillinger.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Pedagogisk psykologi
Besöksadress
Fabriksgatan 22
702 23 Örebro
Telefon: 070 333 14 45
Län/kommun: Örebro län, Örebro
Utbildning
Doktorand

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Neuropsykologi
 • Förskola/Skola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Neuropsykologi
 • Ångestsyndrom