Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut med kogntitiv/beteendeterapeutisk inriktning och har lång erfarenhet av olika samtalskontakter. Jag tar också emot par för parterapi enligt IBCT, Integrative Behavioral Couple Therapy.
Jag har samlat en bred erfarenet från möten med människor inom psykiatri, företagshälsovård, försäkringsbolag, vårdcentral och psykoterapi. Min egen mottagning startade jag 2006.
Min utgångspunkt är att försöka möta dig där du är. Kanske har något inträffat i ditt liv som du behöver få berätta om och få stöd i. Livet kan också kännas övermäktigt och trassligt och du behöver hjälp att sortera och få nya infallsvinklar. Andra gånger har du en mer bestämd önskan om förändring på kort eller längre sikt och då arbetar jag med kognitiva- och beteendeterapeutiska tekniker med inslag av ACT. När det är tydligt att det finns trådar bakåt i din historia tillkommer schematerapeutiska inslag. 
Målet med första mötet är att få en bild av vad du behöver stöd kring eller förändring av. Du får gott om tid att berätta om varför du kommit och har du svårt att berätta hjälper jag till med frågor på vägen. Utgångspunkten är att du sitter inne med alla pusselbitar om ditt problem och ditt liv men att jag som utomstående kan vara till hjälp föra att få ihop bitarna till en helhet och få syn på mönster. Jag änner mig nöjd om du går från första samtalet med en smula hopp om  förbättring och något att tänka vidare på.
Besöksadressen är Wallingatan 37, strax bakom Norra Bantorget, och jag nås på mob 0768 455 111 eller via mail: grantzstina@gmail.com. Välkommen att ta kontakt!

KontaktStina Gräntz
AdressNybrogatan 58, 2 tr
114 40 Stockholm
Telefon0768 455111
Mobil0768 455111
E-post grantzstina@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Wallingatan 37
111 24 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Telefon, Skype
Telefon: 0768455111
E-post: grantzstina@gmail.com
Län/kommun: På distans (hela landet)
Län/kommun: På distans (hela landet)
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Legitimationsgrundande psykoterapiutbildning
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Längd: 3 år
Psykologutbildning
Uppsala universitet Längd: 6 år

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom