Jag heter Sture Karlsson och arbetar sedan mer än 25 år som psykolog och psykoterapeut. De sista 10 åren har jag även fokuserat på grupp, verksamhets- och ledarutveckling inom arbetslivet.
Jag arbetar utifrån en psykodynamisk och humanistisk referensram men har även integrerat kognitiv beteendeterapi, särskilt ACT, i mitt arbetssätt.

KontaktSture Karlsson
AdressVallmogatan 28
582 46 Linköping
Telefon070-6251231
E-post sture.karlsson@tendapsykoterapikonsult.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Utbildningar
kognitiv beteendeterapi 2009
(Längd: 1 år)
Arbetslivets psykologi 30p 2004
Linköpings högskola.Saknas uppsats för specialistbehörighet
Det operativa ledarskapet 15p
Högskolan Jönköping 2008
Hälsa på arbetsplatsen 2001
10 poäng
Leg Psykolog
Klar 1984 (Längd: 5 år)
Leg psykoterapeut
klar 1990 (Längd: 2 år)
Lärar och handledarutbildning 1995
Deltid 1995 (Längd: 2 år)
psykodrama 2001
3 år på deltid Uppsala Psykodramainstitut

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
  • Arbetsmiljöarbete
  • Krishantering
  • Ledarutveckling
  • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Utveckling av individen
  • Utveckling av organisationen