Jag är psykolog och utbildad barn- och ungdomspsykoterapeut samt handledare i psykoterapi. Arbetar idag på Ericastiftelsen samt i begränsad omfattning privat med terapi för barn, ungdomar och vuxna samt med handledning. Tidigare har jag arbetat i många år, främst inom BUP med barn i olika åldrar och deras familjer, med skiftande problematik: ångest, depression, kris och trauma, neuropsykiatri, familjeproblematik etc. Jag har även arbetat med de svårigheter som kan uppstå i samband med barnafödande och det nya föräldraskapet. Jag har också arbetat som psykolog inom barnhabilitering och vuxenpsykiatri.

KontaktSusanna Billström
Adress Stockholm
E-post susanna.billstrom@tele2.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Bältgatan 6
114 59 Stockholm
Telefon: 08-6619585
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
handledar- och lärarutbildning i psykoterapi
leg.psykolog
leg.psykoterapeut

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Psykodynamisk psykoterapi, ångest, depression, kriser mm
 • Graviditet och förlossning
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom