Jag är psykolog och leg. psykoterapeut med inriktning på barn- och ungdomspsykoterapi samt handledare i psykoterapi. Arbetar idag på Ericastiftelsen samt i begränsad omfattning privat, f.n endast med handledning. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och deras familjer samt med vuxna med skiftande problematik: ångest, depression, kris och trauma, neuropsykiatri, familjeproblematik etc. Jag har även arbetat med de svårigheter som kan uppstå i samband med barnafödande och det nya föräldraskapet och har även arbetat som psykolog inom barnhabilitering och vuxenpsykiatri. I mitt psykoterapeutiska arbete utgår jag från en psykodynamisk, relationell och utvecklingspsykologisk grund och arbetar med såväl kortare som längre psykoterapier med barn, ungdomar och vuxna samt med samspelsterapi med förälrar och yngre barn.

KontaktSusanna Billström
Adress Stockholm
E-post susanna.billstrom@tele2.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
handledar- och lärarutbildning i psykoterapi
leg.psykolog
leg.psykoterapeut

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Psykodynamisk psykoterapi, ångest, depression, kriser mm
 • Graviditet och förlossning
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom