Jag är en senior psykolog med mångårig erfarenhet av kliniskt arbete med barn, ungdomar och vuxna, vilket gett mig en bred och omfattande klinisk kunskap. Då utveckling och ständigt lärande är en central del för mig i mitt arbete har jag kontinuerligt fortbildat mig under åren, parallellt som jag aktivt sökt mig till olika arbetsfält. Jag har arbetat inom psykiatrisk öppenvård, sluten vård, hvb hem, skola och på egen mottagning. 
På egna mottagningen i Täby erbjuder jag kortare eller längre uppdrag med inriktning på psykoterapi/psykologisk behandling. Jag arbetar framförallt med; krisstöd till individer/ grupper, traumabehandling, komplicerad sorg, personalstöd, depression och ångestbehandling mm hos tonåringar, vuxna och äldre. Jag tar handledningsuppdrag, och erbjuder utbildningsinsatser. 
Jag är är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi med inriktning psykologisk behandling samt certifierad EMDR terapeut.

KontaktSusanne Eriksson
Telefon0768557758
E-post Susanne.Eriksson@Enhagen.net
Hemsida www.Enhagen.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Enhagsslingan 6
187 40 Täby
Telefon: 076-855 77 58
E-post: susanne.eriksson@enhagen.net
Län/kommun: Stockholms län, Täby, Sweden
Enhagsslingan 6
187 40 Täby
Telefon: 0768557758
E-post: susanne.eriksson@enhagen.net
Län/kommun: Stockholms län, Täby, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Övergrepp
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom