Välkommen

Jag kan erbjuda professionell hjälp i samtalsform, t ex psykoterapi, stödsamtal, krissamtal, parsamtal, familjerådgivning, stress- och krishantering. Problemen kan gälla t ex ångest, nedstämdhet, relationsproblem, kris, trauma, arbetsrelaterade problem, separation, sorg eller en allmän önskan om att komma vidare i livet. Mottagningen ger även möjlighet till digitala samtal via telefon eller videolänk.

Ibland kan det räcka med några enstaka samtal för att känna att ens liv är hanterbart igen, i andra situationer kan en längre kontakt vara nödvändig. I inledande samtal formulerar och bedömer vi tillsammans vilka dina behov är.

Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn. Det innebär en betoning på relationers betydelse och att tidigare erfarenheter påverkar hur man möter och reagerar på nya situationer och att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå. Jag arbetar med KBT metoder då det är viktigt att förstå hur negativa/automatiska tankemönster och beteenden styr och påverkar hur man hanterar livet. Moderna metoder som avslappning och stabiliseringsövningar kan också vara till hjälp för att ge kroppen möjlighet till vila och återhämtning och läkning. Genom att bli medveten och reflektera kring sig själv i en förtroendefull samarbetsrelation blir det möjligt att känna igen och förstå känslor och förändra tankar och beteenden.

Jag har lång erfarenhet av arbete med sorgereaktioner, kris och trauma, vid t ex övergrepp, överfall, olyckor, sjukdom, separationer och dödsfall. Vid önskemål och behov kan vi parallellt med samtal använda etablerade avslappningsmetoder och stabiliseringsövningar för att finna vila och återhämtning, och som hjälper dig att hantera ångest, lindra smärta och stressymtom.

Jag erbjuder även handledning till olika yrkesutövare inom vård och skola, samt ledarskapsutveckling och chefskonsultationer. 

Välkommen att läsa mer på hemsida www.psykologmottagning.se eller kontakta mig via mail susanne.e.kihlstrom@gmail.com

KontaktSusanne Kihlström
AdressTegnérgatan 15
111 40 Stockholm
Telefon070 285 24 00
Mobil070-2852400
E-post susanne.kihlstrom@comhem.se
Hemsida www.psykologmottagning.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Digitalt. Telefon samt videolänk
Län/kommun: På distans (hela landet)
Digitalt, via telefon eller videolänk
Län/kommun: På distans (hela landet)
Tegnergatan 15 (T-bana Rådmansgatan)
111 40 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Utbildningar
EMDR I
Hypnosterapi
Specialist i Klinisk psykologi
Diagnosutbildning, EricaStiftelsen i stockholm
(Längd: 1 år)
Psykologutbilning Stockholms Universitet
(Längd: 6 år)
psykoterapeututbildning
(Längd: 3 år)
testmetodiska utbildningar

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
  • När du har råkat ut för en svår upplevelse, sorg eller trauma, t ex en anhörigs död, sjukdom, överfall eller skilsmässa. När dina medarbetar är i riskzonen för ohälsa och sjukskrivning. När du behöver ta dig ur en negativ stressituation och lära dig bättre hantera och balansera arbetslivets påfrestningar.
 • Ledarutveckling
  • När du vill utveckla och höja din kommunikativa och relationella kompetens som ledare och chef.
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
  • individuellt/familj
 • ADHD
  • lärarhandledning/psykoterapi/utredning
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
  • Jag har lång erfarenhet av arbete med barn på daghem och skola. Jag anlitas för neuropsykologiska utredningar samt för utredningsuppdrag gällande allmänna utvecklingsbedömningar, emotionella störningar, psykosocialmiljö, omsorgssvikt, eller i samband med adoption.
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
  • Jag har lång erfarenhet av arbete med barn på daghem och skola. Jag anlitas för neuropsykologiska utredningar samt för utredningsuppdrag gällande allmänna utvecklingsbedömningar, emotionella störningar, psykosocialmiljö, omsorgssvikt, eller i samband med adoption.
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
  • Jag har lång erfarenhet av arbete med barn på daghem och skola. Jag anlitas för neuropsykologiska utredningar samt för utredningsuppdrag gällande allmänna utvecklingsbedömningar, emotionella störningar, psykosocialmiljö, omsorgssvikt, eller i samband med adoption.
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
  • När det stora ansvaret som förälder känns övermäktigt och ohanterligt.
 • Familjerådgivning
  • När föräldraskapet känns svårt att hantera och reda ut. När det låst sig i samspelet mellan en eller flera familjemedlemmar. När det stora ansvaret som förälder eller styvförälder känns övermäktigt och ohanterligt.
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
  • När du har råkat ut för en svår upplevelse, sorg eller trauma, t ex en anhörigs död, sjukdom, överfall eller skilsmässa.
 • Parterapi
  • När relationen hamnat i gungning eller när ordet skilsmässa nämnts, vid otrohet eller när dialogen stagnerat.
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
  • När föräldraskapet känns svårt att hantera och reda ut.
 • Förskola/Skola
  • handledning och utredning
 • Anpassade skolformer
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
  • Jag har lång erfarenhet av arbete med barn på daghem och skola. Jag anlitas för neuropsykologiska utredningar samt för utredningsuppdrag gällande allmänna utvecklingsbedömningar, emotionella störningar, psykosocialmiljö, omsorgssvikt, eller i samband med adoption.
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • När du har råkat ut för en svår upplevelse, sorg eller trauma, t ex en anhörigs död, sjukdom, överfall eller skilsmässa.
 • Kristerapi
  • När du har råkat ut för en svår upplevelse, sorg eller trauma, t ex en anhörigs död, sjukdom, överfall eller skilsmässa.
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • EMDR
 • Familjeterapi
 • Hypnosterapi
  • Med hjälp av avslappningsövningar och stabiliseringsövningar som hjälper dig att hantera ångest och stressymtom och ger utrymme för vila och återhämtning.
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv psykoterapi
  • Vi använder kognitiva metoder då det är till hjälp att förstå hur beteendet och tankarna styr och påverkar hur du mår
 • Kristerapi
  • När du har råkat ut för en svår upplevelse, sorg eller trauma, t ex en anhörigs död, sjukdom, överfall eller skilsmässa.
 • Parterapi
  • När relationen hamnat i gungning eller när ordet skilsmässa nämnts, vid otrohet eller när dialogen stagnerat.
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • När du vill fördjupa förståelsen för hur dina tidigare erfarenheter påverkar din nuvarande situation. När du vill komma vidare i livet och bryta invanda mönster.
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • När du vill fördjupa förståelsen för hur dina tidigare erfarenheter påverkar din nuvarande situation. När du vill komma vidare i livet och bryta invanda mönster.
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Neuropsykologi
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
  • När du har råkat ut för en svår upplevelse, sorg eller trauma, t ex en anhörigs död, sjukdom, överfall eller skilsmässa.
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom