KontaktSven-Erik Levin
AdressRörstrandsgatan 50
113 33 STOCKHOLM
Telefon08 - 30 43 35
E-post info@kroppspsykoterapi.se
Hemsida www.kroppspsykoterapi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Rörstrandsgatan 50
113 33 STOCKHOLM
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Certifierad EMDR-terapeut
(Längd: 1 år)
Hyposutbildningar vid Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos
(Längd: > 6 år)
Kroppspsykoterapi
(Längd: 4 år)
Par- och familjeterapi
(Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Hypnosterapi
 • Kristerapi
 • Kroppsterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Symboldramaterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom

KontaktSven-Erik Levin
Adressc/o S-E Levin, Granitvägen 13C
752 43 UPPSALA
Telefon018-55 63 20
E-post uppsala.hypnos.psykoterapi.018556320@telia.com
Hemsida www.hypnos.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Uppsala Hypnos & Psykoterapi, Studentstaden 31
752 32 UPPSALA
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Specialistkliniken för Narkos och behandling av Tandvårdsrädsla, Rålambsvägen 10
112 59 STOCKHOLM
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi, Rörstrandsgatan 50
113 33 STOCKHOLM
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Certifierad EMDR-terapeut
(Längd: 1 år)
Hypnosutbildningar vid Svenska Föreningen för Klinisk Hyppnos
(Längd: > 6 år)
Kroppspsykoterapi
(Längd: 4 år)
Par- och familjeterapi
(Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Hypnosterapi
 • Kristerapi
 • Kroppsterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Symboldramaterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom