Jag är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och arbetar sedan 30 år med kris och trauma, ångest problematik, depression, relationer, existentiella frågor. Förutom svenska och engelska språk kan jag tala ytterligare 3 språk, Urdu, Punjabi och Hindi. Parallell med människor från Sverige kan jag arbeta med människor från mellan östen då jag känner till kulturella underlag hos de. Existentiell terapeutisk hållning är berikande både för mig och klienter. Jag håller även uppdrags föreläsningar till psykologistuderande.
Post Traumatisk Stress (PTSD) är nåt har jag arbetat mycket bl a med hjälp av EMDR. Traumabehandling utifrån existentiella perspektiv har oftast gett positiv resultat i form av förbättrad livs kvalitet.
Psykolog och psykoterapi studerande får egen/ utbildningsterapi på reduserad arvode. Studenter alltid välkomna.

KontaktTanvir Muftee Anjum
AdressLuntmakargatan 52
113 58 Stockholm
Telefon0736715717
Mobil073-6715717
E-post Tanviranjum53@gmail.com
Hemsida www.serat.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Lunkmakargatan 52
113 58 Stockholm
Telefon: 0736715717
E-post: Tanviranjum53@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Luntmakargatan52
113 58 Stockholm
Telefon: 0736715717
E-post: Tanviranjum53@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Hindi
 • Panjabi; Punjabi
 • Urdu
Utbildningar
EMDR utbildad. (Eye Movement Desensitization & Reprocessing).
Evidensbaserad metod mot trauma behandling och stabilisering
Leg. Psykolog
Stockholms universitet (Längd: 6 år)
Psykologisk konsultation
Linköpings universitet (Längd: 1 år)
Leg. Psykoterapeut
Linköpings Hälsouniversitet (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
  • Invandrare/flyktingf familjer och deras relations problamatik (20 år)
 • Familjerådgivning
  • Relationer
 • Familjeterapi
  • Relationer
 • Kris
  • 19 års erfarenhet
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
  • Trauma och därefter Post Traumatisk Stress
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
  • 19 års erfarenhet
 • Traumaforskning
  • Olika projekt om trauma forskning. Existentiella perspektiv i trauma behandling
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Existentialistisk psykoterapi
  • (10 år)
 • Familjeterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
  • 20 års erfarenhet
 • Personlighetsstörningar
  • JA
 • Psykiska störningar
  • psykiska störningar pga tortyr/trauma
 • Psykosomatik
  • JA
 • Smärta
  • JA
 • Somatiska sjukdomar
  • Sjukdomar som väcker existentiella frågor/ mening med livet o s v.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • arbetar ofta med PTSD drabbad personer
 • Tortyroffer
  • PTSD pga tortyr och övrigt
 • Trauman
  • Tortyr, övergrepp, våldtäkt rån, hot
 • Ångestsyndrom
  • JA