Jag är en privatpraktiserande psykoterapeut med integrativ inriktning. Jag bedriver samtalterapi på psykodynamisk grund där jag vid behov kan använda mig av andra metoder som hypnos, kroppsorienterade tekniker eller bild. De gestaltande metoderna kan vara till god hjälp för att nå bortom orden samt fördjupa och föra behandlingen vidare.
Jag arbetar också som handledare och lärare i psykoterapi och psykosocialt behandlingsarbete. Jag tar emot för konsultationer, utbildningsuppdrag och handledning av både grupper och individer.

KontaktTeresa Allzén
AdressErstaviksvägen 59
138 36 Älta
Telefon070-17 305 17
E-post teresa@allzen.net
Hemsida www.allzen.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Råggatan 11, bv
118 59 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Råggatan 11, bv
118 59 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Polish
Utbildningar
Bildterapi
(Längd: < 0.5 år)
Handledarutbildning
(Längd: 2 år)
Hypnos
(Längd: 1 år)
Kroppsorienterad psykoterapi
(Längd: > 6 år)
Leg psykolog
(Längd: 5 år)
Leg psykoterapeut
(Längd: 2 år)
Symboldrama
(Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Bildterapi
 • Hypnosterapi
 • Kroppsterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Symboldramaterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom