Jag heter Terése Österholm och är leg. psykolog. Jag driver Österholm Psykologkonsult AB och utgår från Värnamo i Småland. Jag erbjuder jag handledning, konsultation, fortbildning och föräldrastöd. 

Målgruppen för handledning och utbildning är främst personal inom skola, vård - eller omsorg, och som arbetar med personer i behov av särskilt stöd. Så väl barn som vuxna.

Jag arbetar huvudsakligen med bemötandefrågor. Ett av mina utbildningsområden är lågaffektivt bemötande. Mitt arbete vilar på en humanistisk grundsyn där den tillämpade etiken har en framträdande plats.

Ett stort arbetsområde är utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, det vill säga diagnoser som autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning. 

Andra områden jag arbetar med är organisationspsykologi, grupp - och ledarskap samt etik inom skola, vård och omsorg. Jag har kandidatexamen i filosofi med inriktning etik.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna och det nationella nätverket Lågaffektiva Psykologer.

KontaktTerese Österholm
AdressEriksgatan 16
331 41 Värnamo
Mobil0705219319
E-post terese@osterholmpsykologkonsult.se
Hemsida https://osterholmpsykologkonsult.se/
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Företagshuset Drabanten, Malmstensgatan 13
331 41 Värnamo
Telefon: 0705219319
E-post: terese@osterholmpsykologkonsult.se
Län/kommun: Jönköpings län, Värnamo, Sweden
Språkkunskaper
  • English