KontaktTherése Javér
AdressBangatan 16
414 63 Göteborg
Telefon+46708350143
E-post therese@perspektivpsykologi.se
Hemsida www.perspektivpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Utbildningar
Psykologprogrammet vid Göteborgs Universitet
(Längd: 5 år)
AO Specialiseringsutbildning Arbetslivets psykologi
Fil kand 120 p Konflikthantering och Psykologi Gbg Universitet
(Längd: 3 år)

Jag är legitimerad psykolog utbildad inom psykodynamisk terapi vid Göteborgs Universitet. Jag har har därefter vidareutbildat mig inom Self Compassion och KBT och Psykologisk Coaching vid Göteborgs Universitet. Jag har också en fil kand i konflikthantering.  Jag  erbjuder individuell terapi, parterapi, konsultativa samtal och handledning för både enskilda och grupper, chefer och medarbetare. 
Jag har tidigare arbetslivserfarenheter från och företagshälsovård och primärvård.
Utbildad av IHPU Psykologiutbildarna i handledning och kris och trauma. Är medlem i yrkesföreningarna Coachande Psykologer och Arbetslivets psykologer och är specialiseringspsykolog inom Arbets- och Organisationspsykolog.
Varmt välkommen att kontakta mig.

KontaktTherése Javér
AdressBangatan 16
414 63 Göteborg
Telefon+46708350143
E-post therese@javer.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
  Jag erbjuder samtal på engelska.
 • Spanish; Castilian
  Behjälplig
Utbildningar
IHPU Specialiseringspsykolog inom AO
Psykologprogrammet vid GU
5 år
Fil kand psykologi och konflikthantering 120 p
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Dansterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom