Psykodynamisk grundsyn, inslag av existensiell terapi, fortbildad i kbt. Utgår mer från den specifika klientens behov än från speciell metod. Tar även gärna emot par. Ackrediterad kbt/ipt-terapeut inom rehabgarantin, Region Skåne.
Se även hemsidan: thomasahlner.com

KontaktThomas Ahlner
AdressTjörnedalavägen 9
272 94 Simrishamn
Telefon0702 842 844
E-post thomas.ahlner@bredband.net
Hemsida thomasahlner.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Möllevångsvägen 10 B
222 40 Lund
Telefon: 0702 842 844
Län/kommun: Skåne län, Lund
Stortorget 5
272 31 Simrishamn
Telefon: 0702 842 844
Län/kommun: Skåne län, Simrishamn
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologutbildning
Psykoterapeututbildning

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom