Psykolog i Gävle Se hemsida www.cognum.se

KontaktThomas Höljö
AdressStaketgatan 32
803 11 GÄVLE
Telefon026-654560
Mobil0703-268930
E-post thomas@cognum.se
Hemsida cognum.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Staketgatan 32
803 11 GÄVLE
Län/kommun: Gävleborgs län, Gävle, Sweden
Språkkunskaper
 • Bosnian
 • Croatian
 • English
 • Serbian

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Neuropsykologi
 • Utvecklingsbedömningar
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom