Jag som driver KBT Sydost heter Thomas Jernhag och är legitimerad psykokolog (KBT-inriktning), legitimerad psykoterapeut (KBT-inrikting) samt utbildad handledare och lärare i Kognitiv Beteendeterapi. Jag har gått mina legitimationsgrundande utbildningar vid Uppsala Universitet och min handledarutbildning gjorde jag i Beteendeterapeutiska Föreningens regi.

Som psykolog/psykoterapeut har jag arbetat inom vuxenpsykiatrisk öppenvård både i Stockholm och Kalmar. Jag har handlett/handleder på 8 olika grundläggande psykoterapiutbildningar i KBT och handleder nu bl a psykologstudenter vid Mittuniversitetet i deras kliniska moment. Jag har varit ansvarig för flera omgångar av  grundläggande psykoterapiutbildning i KBT där jag har haft huvudansvaret att planera kursen och för examinationerna. Idag är jag ansvarig för två sådana utbildningar som drivs med  Region Jönköping som uppdragsgivare. I många år har jag handlett personal i KBT både inom Barn- och Ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin samt primärvården.

KontaktThomas Jernhag
AdressVilda Bärsvägen 8
393 65 Kalmar
Telefon076-1724710
E-post thomas.jernhag@kbtsydost.se
Hemsida www.kbtsydost.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Esplanaden 2
392 33 Kalmar
Telefon: 076-1724710
E-post: thomas.jernhag@kbtsydost.se
Län/kommun: Kalmar län, Kalmar
Utbildningar
Handledar och lärarutbildning
Uppsala i Beteendeterapeutiska föreningens regi (Längd: 1 år)
Psykologutbildning
Uppsala Universitet, KBT-inriktning (Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning
Uppsala Universitet, KBT-inriktning (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykospsykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom