Jag jobbar främst med KBT/beteendeanalys inom områdena
-Behandling; stress, oro/ångest, depression
-Samtal; Individ och par
-Konsultation; enskild, grupp
Jag jobbar även med adoptionsutredningar och personbedömningar, och sådana uppdrag har jag möjlighet att ta även utanför Västra Götalands län.

KontaktTina Sjögren
AdressAllmänna vägen 24 H
414 60 Göteborg
Telefon0708-955901
E-post Tina_sjogren@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göteborg
Telefon: 0708-95 59 01
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Beteendeanalys
(Längd: 0.5 år)
Fortlöpande utbildning vad gäller psykologiska test
Personbedömning Klinisk bedömning
Konsultationsutbildning
(Längd: 1 år)
Psykologutbildningen
Göteborgs Universitet Ht 99-Vt 04 (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom
Kontakttina sjögren
AdressAllmännavägen 24 H
414 60 Göteborg
Telefon0708955901
E-post epost@tinasjogren.se
Legitimation leg. Psykolog

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Barn/Ungdom
 • Familj/Par
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi