Jag bedriver psykologisk behandling med kognitiv (KPT) eller beteendeterapeutisk (KBP) inriktning med såväl barn som ungdomar och vuxna vid sidan av mitt ordinarie arbete.

Vidareutbildning i traumabehandling (EMDR) finns även, och kan särskilt rekommenderas vid svårigheter att komma vidare efter olyckor, våldshändelser mm.

Ibland räcker professionell rådgivning under ett eller två besök till för att en positiv utveckling ska påbörjas.

Fobier och ångesttillstånd, tvångsproblematik (OCD), nedstämdhet, traumatiseringar, kriser mm är frågeställningar jag ofta stöter på och arbetar med. Välkommen att höra av dig!

Fin: Suomeksikin!

Eng: Allso in English!

KontaktTobias Hellberg
AdressFarneby Skrivargården
611 98 Vrena
Telefon070-3025813
E-post tobias_hellberg@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Fruängsgatan 22
611 31 Nyköping
Län/kommun: Södermanlands län, Nyköping
Farneby Skrivargården
611 98 Vrena
Telefon: 070-3025813
Län/kommun: Södermanlands län, Nyköping
Språkkunskaper
 • English
 • Finnish
Utbildningar
sexologi
(Längd: 0.5 år)
leg psykolog
(Längd: 6 år)
Traumabehandling (EMDR)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Trauman
 • Ångestsyndrom