Tomas Björklund: arbetat med psykoterapi i ca trettio år; familjerådgivning i mer än sju år. Har allsidig erfarenhet av barn- och vuxenpsykiatrins alla olika verksamheter. Handlett inom psykiatri, kyrka och socialtjänst under ca femton år.

KontaktTomas Björklund
AdressLinnégatan 16 A
582 25 Linköping
Telefon070-542 22 26
E-post tomas.bjorklund@comhem.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
St Larsgatan 25 A
Linköping
Län/kommun: Östergötlands län, Linköping
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom