Lång verksamhet som psykolog inom skola, kriminalvård, personalutbildning, handledning, rehabilitering,
Utreningar och testningar,
Krisbearbetning och debreifing.
KBT utbildad och även ART handledning

KontaktTomas Danilsons
AdressIngelsta Rävbacken
611 93 Nyköping
Telefon070-3230511
E-post tomas.danilsons@mbox300.swipnet.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom