Eliazon, KAT

Jag har drygt 20 års erfarenhet som psykolog och arbetar bl.a med barns psykologiska utveckling, språkets betydelse och utveckling, mäns och kvinnors psykologiska hälsa, personlighetsutveckling, aggressivitet och dess hantering, ångest t.ex panikångest, social fobi, scenskräck, flygrädsla etc, våld, hot, konflikthantering på arbetsplatser, dominant beteende, kvinnovåld, borderlinestörningar, stresshantering, sexuella avvikelser, missbruk och perversioner, skoltrötthet, ungdomsfrågor, tonårsproblem, riskvärdering, emotionell och social kompetens, kognitiv utveckling, relationsproblem, kommunikationsfrågor, dålig självkänsla, motivation, talang- och färdighetsutveckling, ledarskap, antisociala beteendeavvikelser, utbildning, vinst- och produktutveckling, marknadsföringsstrategier, namnfrågor (inkl. varumärkesnamn), coachning, handledning, attitydförändringar, organisationsutveckling.

Se även http://www.eliazon.com/

KontaktTorbjörn Eliasson
AdressSkede 901
845 94 HACKÅS
Telefon070-24 17 588
Mobil070-24 17 588
E-post torbjorn@eliazon.com
Hemsida www.Eliazon.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Residensgränd 25a
831 41 Östersund
Telefon: 063-103250
Län/kommun: Jämtlands län, Östersund, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Se www.arbetsrehab.com
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD/DAMP
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykospsykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Polispsykologi
 • Psykologisk profilering
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom