Jag är verksam som privatpraktiserande Psykolog i centrala Bollnäs, Hälsingland. Min legitimation som psykolog fick jag 1990 och jag har min grundutbildning vid Umeå Universitet. Jag är också legitimerad psykoterapeut sedan 2005. Handledare och lärare i psykoterapi sedan 2007. Både psykoterpeut- och handledare utbildningen har jag gått på GPI, Göteborgs Psykoterapi Institut. Som handledare är jag auktoriserad av RPC, (Riksföreningen Psykoterapi Centrum).
Jag har arbetat som psykolog inom mödra- barnhälsovården, Barn- och ungdoms psykiatrin och vuxenpsykiatri i flera år. Sedan 2000 har jag arbetat privat med psykoterapimottagning och med psykologutredning av barn och unga samt med handledning och behandlingsarbete med barn och unga på HVB- hem, (Hem för vård och boende). Jag jobbar för närvarande på min specialistkompetens i klinisk psykologi.
Psykoterapeutiskt är jag psykoanalytiskt skolad och arbetar främst med Relationell Psykoterapi. Är inte främmande för betydelsen av andra terapiformer och ser det som att det behöver finnas stora valmöjligheter för dig som behöver och vill gå i psykoterapi.

KontaktUlf Nilsson
AdressOdengatan 12A. nb
821 43 Bollnäs
Telefon0278 19330
Mobil0707 957030
E-post ulf@nn-psykologi.se
Hemsida www.nn-psykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Odengatan 12 A nb
821 43 Bollnäs
Telefon: 0278 19330
Län/kommun: Gävleborgs län, Bollnäs
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykoterapeututbildning 60 p vid Göteborgs Psykoterapi Institut., GPI.
Examen vt -05 och Psykoterapeutlegitimation under sommaren 2005 (Längd: 3 år)
Handledare- och lärarare i psykoterai
Göteborgs Psykoterapi Institut. Examen sommaren 2009 (Längd: 2 år)
Psykologlinjen i Umeå 200 p. leg psykolog 1990
5 år plus 1 år praktiktjänst, (PTP) (Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Barn/Ungdom
 • Familj/Par
 • Förskola/Skola
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
  • Har avtal med Landstinget Gävleborg och remiss från familjeläkare i primärvård till bedömmargrupp gäller. eller remiss från specialistläkare i psykiatri inom eller utom Landstinget Gävleborg
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi