Leg.Psykolog o Pedagog. Psykodynamisk inriktning m inslag av KBT. Mångårig erfarenhet från Polisen. Lektor i psykologi vid Polishögskolan-grund- o chefsutbildn. Rikspolisstyrelsens personalbyrå. Rikskriminalpolisen-utbildning för poliser i internationellt arbete. Projektledare-Utvecklingsproj. för poliser och deras fam. i utlandstjänst-förbered.utbildn.,stöd under tiden i utlandet, repatrieringsprogram. Management-utbildn. för polischefer i Baltikum. Projektledare-Omstart-ett rehab.program. Studentpsykolog vid Polishögskolan. Personalkonsulent vid Utrikesdepartementet. Psykolog Barnbyn Skå. Egen företagare.

KontaktUlla Gahm
AdressHattmurklevägen 10
181 57 Lidingö
Telefon070-24 03 109
E-post ulla.gahm@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Nybrogatan 71
114 40 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Psykolog
Studier vid Stockholms Universitet (Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • OMSTART-ett rehabiliteringsprogram med syfte att förbereda och stärka hel-/deltidssjukskrivna personer samt främja deras återgång i arbete. Stresshantering. Mental träning.
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
  • Mentorprogram. Seminarier och handledning för chefer, personalhandläggare, fackliga förtroendevalda mfl kring stress, rehabilitering och hälsosamt arbetsliv.
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Handledning. Debriefing.
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Polispsykologi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa