Psykolog Ulla Hellqvist  Sankt Annegatans Psykologmottagning

Leg.Psykolog,leg psykoterapeut.
Specialist i klinisk psykologi.Handledare.

Jag har mer än 30 års erfarenhet av arbete inom psykiatrin och Bup,med vuxna,ungdomar barn och familjer

Handleder och undervisar vid Lunds Universitet.
Handleder inom offentlig vård och företag.


Erbjuder psykologisk rådgivning/konsultation, psykologiska bedömningar,kortare eller längre samtalsbehandlingar och psykoterapi med vuxna, ungdomar barn och familjer.
Familjesamtal/Föräldrastöd.

Handledning i psykoterapi,behandlingsarbete,teamarbete och chefsroll.

Jag har min mottagning centralt i Lund, tar även emot via internet.

För mer information se www.ullahellqvist.com

KontaktUlla Hellqvist
AdressKung Oscarsväg 1 lgh 1103
223 40 Lund
Telefon0704452751
Mobil0704452740
E-post ulla@ullahellqvist.com
Hemsida www.ullahellqvist.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Sankt Annegatan 2a
223 50 Lund
Telefon: 0704452740
Län/kommun: Skåne län, Lund
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Specialist i klinisk psykologi. Handledare Familjeterapi Interpersonell Psykoterapi IPT, neuropsykologi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom