I psykoterapi utforskar vi tillsammans din livsvärld, dina erfarenheter och svårigheter och den förändring du vill uppnå. Eftersom vi i terapin accepterar och välkomnar det som vi själva och andra har kritiserat och avvisat, medför terapi alltid utmaningar. Utforskandet av en persons särprägel tar tid och det är du som avgör hur djupt du behöver och vill gå. Förändring sker stegvis och inbegriper övning i tillit och mod när vi provar att agera på ett nytt sätt i vardagen.
 
Som psykoterapeut är jag din medvandrare och genuint intresserad av dig. Jag försöker underlätta din process genom medkänsla, stöd och utmaningar. Jag har en existentiell grundsyn, men använder mig av de metoder som fungerar för dig. Metoderna kan vara hämtade från psykoanalytisk, existentiell, fokuseringsorienterad och/eller kognitiv beteende terapi.
 
Psykoterapi erbjuder möjligheter att utforska alla aspekter av din livserfarenhet, från personlig utveckling till svårigheter som till exempel ångest och depression, sjukdom, identitetskriser och relationskonflikter.
 
Psykoterapi kan bidra till
·      Att finna vägar ut från låsningar och upprepanden.
·      Att finna konstruktiva förhållningssätt till begränsningar, sårbarhet och smärta t ex fysiska sjukdomar och/eller psykologiska symtom som t ex ångest och nedstämdhet.
·      Bejakande av din frihet, upptäcka möjligheter och vad du vill förverkliga i ditt liv.
·      Ökad förmåga att kommunicera i relationer.
·      Fördjupade relationer till andra människor och livet självt.
·      Ökad självkännedom, självacceptans känslomässigt helande.
·      Ökad tillit, ökat mod och ökad mening i ditt liv.
 
Mottagning i centrala Göteborg, on-line (Skype/Zoom) och telefon. 
Sessions in English is provided.
 
Jag erbjuder även workshop, kurser och retreat med existentiell inriktning. Se www.existera.net  och www.ullastinajohansson.se

Utbildning som leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad existentiell psykoterapeut samt certifierad fokuseingsorienterad terapeut. Lång erfarenhet som lärare i psykologi och psykoterapi samt meditation.  

KontaktUlla-Stina Johansson
AdressKaponjärgatan 3B
413 02 Göteborg
Mobil+46 (0)761164737
E-post info@existera.net
Hemsida http://existera.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Järntorgsgatan 12-14, 5 vån
413 01 Göteborg
Telefon: 0761164737
E-post: info@existera.net
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Tar även emot on-line och på telefon.
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Bildterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Kroppsterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Transpersonell psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom