Veronica Bernalt Holmström

Leg psykolog-leg psykoterapeut, spec. barn-ungdomspsykoterapi med lång behandlingserfarenhet. Arbetar idag inom en privat verksamhet som vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna. Tidigare har jag arbetat inom både den öppna och slutna vården med inriktning på barn, ungdomar och deras föräldrar. Under flera års tid har jag också tagit emot vuxna i terapi utifrån relations-ångest-depressionsproblematik, kris och trauma. Se även www.karlaplanspsykoterapigrupp.se

KontaktVeronica Bernalt Holmström
AdressBältgatan 6
114 59 Stockholm
Telefon08-661 95 85
E-post veronica@bernalt.se
Hemsida www.karlaplanspsykoterapigrupp.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Karlaplans Psykoterapigrupp Bältgatan 6 1trp
114 59 Stockholm
Telefon: 08 661 95 85
Län/kommun: Stockholms län
Utbildningar
Leg psykologutbildning, Göteborgs Universitet
Leg psykoterapeututbildning, Ericastiftelsen Stockholm

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
  • Terapier med barn, ungdomar och deras föräldrar. Föräldrarådgivning.
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Kris
  • har arbetat inom särskild kristeamsverksamhet
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • EMDR
 • Familjeterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom