Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut (KBT inriktning) med 20 års erfarenhet av olika former av psykologisk behandling, utrednings och konsultationsarbete inom psykiatri, habilitering och skola.
Erbjuder kortare och längre psykoterapier, konsultationer, utredningar och handledning.
Psykologstudenter har reducerad taxa vid egenterapi.

KontaktVittorio Di Maio
AdressLävägen 16
691 48 karlskoga
Telefon076-1688054
E-post vdm-kbtpsykolog@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Rådmansgatan 14
702 13 Örebro
Län/kommun: Örebro län, Örebro
Lävägen 16
691 48
Län/kommun: Örebro län, Karlskoga
Styrmansgatan 47
Stockholm
Telefon: Tel. 076-1688054
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Språkkunskaper
 • Italian
Utbildningar
Forskningsmetodik
(Längd: 0.5 år)
Handledning och konsultation för psykologer
(Längd: 0.5 år)
Psykologutbildning,1992
(Längd: 6 år)
Psykoterapeututbildning. Karolinska Institut
KBT inriktning (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Autism el. autismliknande problem
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom