KontaktViveka Johansson
AdressGötgatan 71, 2 tr
116 21 Stockholm
Telefon08221790
Mobil070-8849578
E-post viveka.johansson@stockholmskbt.se
Hemsida www.stockholmskbt.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Dalagatan 25
113 24 Stockholm
Telefon: 708849578
E-post: viveka.johansson@stockholmskbt.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Beteendeanalytisk organisationsutveckling
Handledarutbildning
(Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Handledarutbildad
 • Utveckling av individen
  • Coaching
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Barnterapi
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom