Jag anser att det är viktigt att försöka konkretisera och skapa en grundstruktur som kan vara bärande för de förändringar som individen önskar åstadkomma. 

Jag arbetar utifrån ett psykodynamiskt förhållningssätt för att skapa förståelse och sedan utifrån ett kognitivt beteende terapeutiskt förhållningssätt för åstadkomma förändringar utifrån förståelsen. 

Jag har lång och bred yrkeserfarenhet. Jag är 58 år och det betyder att jag också har en hel del livserfarenheter. 

Jag har en mottagning centralt i Göteborg och en på Hönö i Göteborgs södra skärgård. De senaste åren har jag Jag även haft samtal via Skype och upplever att det fungerar rätt bra.

KontaktYakup Toper
AdressStigbergsliden 5, Plan 6
414 63 Göteborg
Mobil+46 (0) 70 783 99 11
E-post yakup.toper@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Stigbergsliden 5, Plan 6
414 63 Göteborg
Telefon: +46 (0) 70 783 99 11
E-post: yakup.toper@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Klåva Hamnväg 9
475 42 Hönö
Telefon: +46 (0) 70 783 99 11
E-post: yakup.toper@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Öckerö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Turkish
Utbildningar
Konsultationsutbildning
(Längd: 2 år)
Psykologutbildning vid Göteborgs universitet
(Längd: 6 år)
Vidareutbildning i arbets- och organisationspsykologi vid Göteborgs universitet
(Längd: 3 år)
Vidareutbildning i klinisk sexologi vid Göteborgs universitet
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • utbildning
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Arbetsförmågebedömning/ Utredning av arbetsförmåga
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
  • Debriefing
 • Ledarutveckling
  • Executive Coaching
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Teambuilding/ Grupputveckling/ Utbildning/ Coaching av ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
  • Individuell coaching
 • Utveckling av organisationen
  • Kartläggning/ Utredning/ Utbildning
 • Familj/Par
  • kommunikationsproblematik,
 • Adoption
 • Familjerådgivning
  • rådgivning/vägledning, stöd i föräldrarollen, utveckling av kommunikation,
 • Kris
 • Parterapi
  • svårigheter i relationen, sexuella svårigheter,
 • Sex och samlevnad
  • rådgivning, utredning, behandling, utbildning, sexuella svårigheter
 • Stöd i föräldrarollen
  • konsultation, utbildning,
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
  • krisbearbetning,
 • Anhörigstöd
  • vid kriser/katasrofer
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
  • för företag/skolor
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • handledning/konsultation
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
  • rådgivning/utredning/behandling
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom
  • panikångest,