Jag är utbildad på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Förutom min psykologutbildning har jag också vidareutbildning i klinisk sexologi och arbets- och organisationspsykologi. Jag har lång och bred yrkeserfarenhet och en hel del livserfarenheter då jag är 58 år.

Jag anser att det är viktigt att försöka konkretisera och skapa en grundstruktur som kan vara bärande för de förändringar som individen önskar åstadkomma. 

Jag arbetar utifrån ett psykodynamiskt förhållningssätt för att skapa förståelse och sedan utifrån ett kognitivt beteende terapeutiskt förhållningssätt för att åstadkomma förändringar utifrån förståelsen. 

Jag har en mottagning centralt i Göteborg och en mottagning på Hönö i Göteborgs norra skärgård. De senaste åren har jag även haft samtal via Skype och upplever att det fungerar rätt bra.

KontaktYakup Toper
AdressStigbergsliden 5, Plan 6
414 63 Göteborg
Mobil+46 (0) 70 783 99 11
E-post yakup.toper@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Stigbergsliden 5, Plan 6
414 63 Göteborg
Telefon: +46 (0) 70 783 99 11
E-post: yakup.toper@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Klåva Hamnväg 9, vån. 2
475 42 Hönö
Telefon: +46 (0) 70 783 99 11
E-post: yakup.toper@lifepsychology.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Öckerö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Turkish
Utbildningar
Konsultationsutbildning
(Längd: 2 år)
Psykologutbildning vid Göteborgs universitet
(Längd: 6 år)
Vidareutbildning i arbets- och organisationspsykologi vid Göteborgs universitet
(Längd: 3 år)
Vidareutbildning i klinisk sexologi vid Göteborgs universitet
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • utbildning, coachning, ledarskapsutveckling, kartläggning/ utredning, kränkande särbehandling.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Arbetsförmågebedömning/ Utredning av arbetsförmåga
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
  • Debriefing
 • Ledarutveckling
  • Executive Coaching
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Teambuilding/ Grupputveckling/ Utbildning/ Coaching av ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
  • Individuell coaching
 • Utveckling av organisationen
  • Kartläggning/ Utredning/ Utbildning
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
  • Jag är specialist i klinisk sexologi.
 • Adoption
 • Familjerådgivning
  • rådgivning/vägledning, stöd i föräldrarollen, utveckling av kommunikation,
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
  • svårigheter i relationen, sexuella svårigheter,
 • Sex och samlevnad
  • rådgivning, utredning, behandling, utbildning, sexuella svårigheter
 • Stöd i föräldrarollen
  • konsultation, utbildning,
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
  • krisbearbetning,
 • Anhörigstöd
  • vid kriser/katasrofer
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
  • för företag/skolor
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • handledning/konsultation
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
  • rådgivning/utredning/behandling
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom
  • panikångest,