Jag har 30 års erfarenhet av psykoterapeutiskt och psykologiskt arbete och
har bl. a. arbetat som privatpraktiserande psykoterapeut sedan 1978.
Jag är utbildad individualpsykoterapeut och är skolad i en psykodynamisk
tradition.
Jag erbjuder samtalsterapi till ungdomar, unga vuxna, par och familjer.
Om du behöver hjälp i form av några samtal eller en längre samtalskontakt vid t ex. nedstämdhet, ångest / oro, kris, stressreaktioner, låg självkänsla
eller arbetsrelaterade problem är du välkommen att kontakta mig.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund samt Riksföreningen Psyko-
terapicentrum.

Jag har i nuläget inga väntetider och har även möjlighet att ta emot sen efter-
middag samt vissa kvällar.

Om jag inte har möjlighet att ta emot ditt samtal om du väljer att kontakta mig per telefon; lämna gärna ett meddelande på telefonsvararen.KontaktYlva Backman
AdressEngelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm
Telefon08-844507
Mobil070-8424435
E-post ylva.backman@spray.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Engelbrektsgatan 35 B,n.b.
114 32 STOCKHOLM
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Leg.psykolog 1987
(Längd: 5 år)
Psykoterapeutexamen 1992
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
  • Avser ungdomar
 • Kris
  • Avser ungdomar
 • Missbruk
  • Långbro sjukhus, Narkomanvårdsenheten
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom