Jag är leg psykolog och arbetar med individ, grupp och organisation.
Jag är leg psykoterapeut med lång erfarenhet av bedömning och behandling, både inom den offentliga vården samt i den privata sektorn. Jag erbjuder olika terapeutiska inriktningar som anpassas till personens behov och svårigheter. Vid första samtalet formuleras inriktning och mål för kontakten tillsammans med klienten.
Jag är utbildad handledare och handleder individuellt och i grupp. Handledningen kan avse arbetssituationen, behandlingsarbete, chefsroll m m.
Jag arbetar också som organisationskonsult och är snart färdig specialist i organisationspsykologi.

KontaktYlva Olsson Hjälmdahl
Adressc/o Ylva Olsson Hjälmdahl Drottningholmsv 11
112 41 Srockholm
Telefon070-353 7242
E-post Ylvahj@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Drottninggatan 55
1121 Stockholm
Telefon: 070-3537242
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledarutbildning
(Längd: 2 år)
Organisationspsykologi
(Längd: 2 år)
Psykologutbildning
(Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Parterapi
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Trauman