Arbetar sedan 1975 som psykolog först med barn och sedan vuxenpsykiatri. Därefter administrativchef för psykiatriska klinik tom 1993. Har sedan dess arbetat i miit eget företag Psykologkraft AB med kriser,trauma, stress främst individuellt men också i grupp. Har lång erfarenhet inom trauma och katastrofpsykogi med internationella uppdrag.Håller utbildningar för företag i ämnet. Har varit teamkoordinator för de nordiska kristeamen för SOS International. Ansvar för krisjour i företag. Handleder personal inom vården, krisjour för män /kvinnoroch familjevåldsenheter inom polisen.Arbetar med rehabiliteringsutredning för företag och FK.

KontaktÅke Iwar
AdressTrosshalargatan 5
252 67 Helsingborg
Telefon070-5929871
Mobil070-5929871
E-post ake.iwar@psykologkraft.se
Hemsida www.psykologkraft.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Kajpromenaden 20
252 67 Helsingborg
Telefon: +46705929871
E-post: ake.iwar@psykologkraft.se
Län/kommun: Skåne län, Helsingborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • German
Utbildningar
Psykoterapi
psykoanalytisk (Längd: 4 år)
Handledning
psykoanalytisk (Längd: 2 år)
Hypnos
Smärta (Längd: < 0.5 år)
EMDR
Traumaterapi (Längd: < 0.5 år)
Debriefing
Avlasningssamtal (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Ind,grupp,org
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Ind,grupp,utredn
 • Arbetsmiljöarbete
  • Ind,grupp,org,utb
 • Krishantering
  • Ind,grupp,org,utb
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Ind,grupp,mentor
 • Utveckling av individen
  • Ind,utredn, kognitiv test
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Stress
 • Förskola/Skola
  • Ind
 • Kris/Katastrof
  • Ind,grupp,org,utb
 • Anhörigstöd
  • Ind,grupp,org,utb
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Ind,grupp,org,utb
 • Katastrofplanering
  • Ind,grupp,org,utb
 • Katastrofpsykologi
  • grupp,org,utb
 • Krisjour
  • Ind,grupp,org,utb
 • Kristerapi
  • Ind,grupp,org,utb
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Hypnosterapi
  • Ind,grupp
 • Kognitiv psykoterapi
  • Ind
 • Kristerapi
  • Ind,grupp,utb
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Ind
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Ind,grupp,org
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • Ind,grupp,handl
 • Brottsoffer
  • Ind,grupp
 • Förhörsmetodik
 • Förövare
  • profil,risk beteende
 • Handledning
  • Ind,grupp,
 • Polispsykologi
  • Ind,grupp
 • Psykologisk profilering
  • Ind,grupp,handl
 • Sexuella övergrepp
  • Ind,grupp,handl
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Ind
 • Fobier
  • Ind
 • Idrottspsykologi
  • mentalträning
 • Psykosomatik
  • Ind,utb
 • Rehabilitering
  • Ind,grupp,utb
 • Smärta
  • Ind,grupp,utb
 • Somatiska sjukdomar
  • Ind,grupp,utb
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Ind,grupp,utb
 • Trauman
 • Ångestsyndrom
  • Ind