Jag är legitimerad psykolog vid Stockholms universitet och medicine doktor vid Karolinska institutet. Jag erbjuder rådgivning, bedömning och utredning av psykologiska problem. Jag åtar mig också kortare behandlingskontakter. Behöver du en längre eller mer omfattande psykologisk behandling, kan jag hjälpa dig att hitta den behandling som är bäst avpassad för dig. Du kan också kontakta mig om du är orolig för en vän eller en anhörig. Min verksamhet vänder sig både till privatpersoner och till organisationer.

KontaktÅsa Eriksson
AdressHalmvägen 16
125 33 Älvsjö
Telefon0768-184214
E-post asa@erikssonpsykolog.se
Hemsida www.erikssonpsykolog.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
medicine doktor, vidareutbildning inom neuropsykologi och personlighetsbedömning

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Utvecklingsbedömningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar