Sedan 1994 har jag arbetat som leg psykolog och är även leg psykoterapeut. Har erfarenhet av såväl kliniskt arbete: psykiatri, onkologi och rehabiliteringsmedicin som arbete inom privata sektorn: företagshälsovård samt uppdrag i företag såsom karrriärutveckling, stresseminarier. Har under många år arbetat med psykologiskt- och psykoterapeutiskt behandlingsarbete, bedömning och utredning, med kriser, trauman, relationssvårigheter, depressioner och ångest.

KontaktÅsa Lindgren
AdressKaprifolvägen 15
165 59 Hässelby
Telefon0739-626268
E-post asa.lindgren@psychologist.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Dalagatan 23
113 24 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
ADHD och Asperger diagnostik
(Längd: < 0.5 år)
EMDR
terapeutisk metod som används vid olika slags trauma (Längd: < 0.5 år)
neuropsykologi
(Längd: 1 år)
psykologisk debriefing
(Längd: < 0.5 år)
psykologisk konsultation
(Längd: 1 år)
psykologutbildning
(Längd: 5 år)
psykoterapeututbildning
(Längd: 3 år)
Stress och utbrändhet
(Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom