Legitimerad psykolog. Legitimerad psykoterapeut. Specialistkompetens inom klinisk psykologi. Auktoriserad inom SfKBT (Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade psykoterapier). Erbjuder krissamtal, psykoterapi, utbildning, konsultation och handledning inom psykologiskt behandlingsarbete inkl gruppbehandling. Mångårig erfarenhet av kliniskt arbete med våldsutsatthet och trauma.

www.wannmansoderberg.se

KontaktÅsa Söderberg
AdressKungsgatan 91
903 30 Umeå
Telefon076-800 08 23
E-post asa@wannmansoderberg.se
Hemsida www.wannmansoderberg.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Kungsgatan 91
903 30 Umeå
Telefon: 076-800 08 23
Län/kommun: Västerbottens län, Umeå
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
  • Specialiserad inom traumabehandling
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Neuropsykologi
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
  • Specialiserad inom området vålds- och övergreppsproblematik
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom