KontaktMarie J:son Ödén
AdressOdengatan 42
113 51 STOCKHOLM
Telefon08-612 41 00
Mobil0708-61 22 35
E-post mjo@talkpoint.se
Hemsida www.talkpoint.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Odengatan 42
113 51 STOCKHOLM
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Symboldramaterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning