KBT och Psykodynamisk terapi
ångest
spec. tävlingsstress

KontaktThomas Löfgren
AdressImportgatan 1
262 73 Ängelholm
Telefon0727020624
E-post thomas.lofgren@graa.se
Hemsida graa.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Importgatan 1
262 73 Ängelholm
Telefon: 0727020624
Län/kommun: Skåne län, Ängelholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Handledning
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Polispsykologi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom