KontaktThomas Ardengård
AdressHolmgatan 4
211 45 Malmö
Mobil0732450113
E-post ardengard.psykologkonsult@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Holmgatan 4
211 45 Malmö
Telefon: 0732450113
E-post: thomas.ardengard@gmail.com
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykoterapeutprogrammet, KBT Vuxna, Lunds Universitet
(Längd: 3 år)
FACT- Focused Acceptance and Commitment Therapy
ACT - Acceptance and Commitment Therapy
Fyra dagars utbildning i: Grundläggande inlärningsteori, Tillämpad beteendeanalys, Relational Frame Theory (RFT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
ACT - Acceptance and Commitment Therapy
Två dagars upplevelsebaserad workshop i Acceptance and Commitment Therapy.
ACT - Acceptance and Commitment Therapy
Två dagars advanced training i Acceptance and Commitment Therapy.
Instruktörkurs (MBCT) Mindfulness Based Cognitive Therapy
8-veckorsprogrammet Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), utvecklat av Zindel Segal, John Teasdale och Mark Williams med utgångspunkt från Jon Kabat-Zinns program Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). (Längd: 0.5 år)
Psykologprogrammet , Lunds Universitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom