Jag är certifierad CFT-terapeut vid Derby University och har skrivit boken Compassionfokuserad terapi, Natur &amp; Kultur, 2013. Jag driver psykologmottagningen Compassionmottagningen i Stockholm: www.compassionmottagningen.se. Jag tar emot klienter för Compassionfokuserad terapi, mindfulness, känslofokuserad KBT. Läs mer på hemsidan.<div>
<div>Ex. på problematik: Låg självkänsla, självkritik, negativ självbild, ångest, stress, höga prestationskrav, nedstämdhet, relationsproblem, känslomässiga svårigheter, trauma.
<div>
<div>Jag utbildar och handleder i CFT och driver utbildningsföretaget Compassionfocus: www.compassionfocus.se.&nbsp;
<div>
<div>Vill du veta mer om CFT och compassion så gå in på min infosajt www.compassionportalen.se
<div>
<div>
KontaktSofia Viotti
E-post info@compassionmottagningen.se
Hemsida www.compassionmottagningen.se
Legitimation leg. Psykolog
Utbildningar
Psykologprogrammet Uppsala universitet
Inriktning KBT (Längd: 5 år)
Post Graduate Certificate Compassion Focused Therapy, Derby University
(Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Föreläsningar, utbildning och längre interventioner inom compassion i arbetslivet och compassionate leadership.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Psykoterapi
  • Compassionfokuserad terapi / CFT / Compassion Focused Therapy. KBT. Mindfulness.
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Låg självkänsla, självkritik, ångest, stress, höra prestationskrav, nedstämdhet, relationsproblem, känslomässiga svårigheter, trauma.
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom