Jag arbetar med ISTDP och Compassionfokuserad terapi (CFT) på ISTDP-mottagningen i Stockholm. 


Ex. på problematik: Låg självkänsla, självkritik, negativ självbild, ångest, stress, utmattning, höga prestationskrav, relationsproblem, känslomässiga svårigheter, trauma, ångest.

Jag utbildar och föreläser om CFT, psykologisk hållbarhet i privat- och arbetslivet, stress, medkänsla.

Jag har skrivit böckerna "Utan press: om medkänsla, prestation och stress", Natur & Kultur, 2018 och "Compassionfokuserad terapi", Natur & Kultur, 2013. Svarar även på frågor här på Psykologiguiden.

Vill du veta mer om CFT och compassion så gå in på min infosajt www.compassionportalen.se 
För mer info om mig: sofiaviotti.com


KontaktSofia Viotti
E-post sofia@viottipsykologi.se
Hemsida www.sofiaviotti.com, www.compassionportalen.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Timmermansgatan 9
Stockholm
E-post: sofia@viottipsykologi.se
Län/kommun: Stockholms länSweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologprogrammet
Uppsala Universitet, Inriktning KBT (Längd: 5 år)
Post Graduate Certificate Compassion Focused Therapy
Derby University, England (Längd: 1 år)
EMDR 1 och 2
Metod för traumabearbetning
Core-training ISTDP
Går utbildningen 2018-2021 (Längd: 3 år)
Sensorimotor Psychotherapy
Går i utbildning under 2018. Metod för traumabearbetning. (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Kroppsterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom