Leg.Psykolog/Leg.Psykoterapeut

Jag har arbetat som legitimerad psykolog sedan slutet av 80-talet och legitimerad psykoterapeut sedan 15 år. Mitt genuina intresse för människor har fört mig fram till den formella och informella kompetens jag har idag. Jag har en djupt rotad och genuin respekt för  varje människas rätt till sig själv, sina egna känslor och reaktioner. Varje människa har inom sig förmågor och resurser för att lindra, läka och hantera mer eller mindre svåra upplevelser, dilemman, förluster i livet. Det gäller för alla livets faser; från tidig ålder och in till livets slutskede.

Jag är inte rädd för mänskligt beteende och står ut med andras vanmakt, panikkänslor och smärta. Jag har beredskap och verktyg för att hantera katastrofer och hastiga, dramatiska händelser i människors liv.


KontaktChristina Ivarsson
AdressFörsta Tvärgatan 19 D
802 84 Gävle
Mobil0732 51 79 63
E-post christina.kh.ivarsson@hotmail.com
Hemsida christinakhivarsson.webnode.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Hela Hälsan Drottninggatan 28, 2 tr
803 11 Gävle
Telefon: 0732 51 79 63
E-post: christina.kh.ivarsson@hotmail.com
Län/kommun: Gävleborgs län, Gävle, Sweden