Jag är legitimerad psykolog och erbjuder psykoterapeutisk behandling samt rådgivning och konsultation till enskilda individer och organisationer i Stockholm. Mitt mottagningsrum ligger på Olofsgatan 10 nära Hötorget i centrala Stockholm.I det psykoterapeutiska arbetet vilar mina metoder främst på moderna psykodynamiska teorier. Jag är utbildad i psykodynamisk psykoterapi, kognitiv beteendeterapi och i den traumafokuserade behandlingsmetoden Eye movement desensitisation and reprocessing. Jag förordar flexibilitet i fråga om metodval och låter klientens behov och önskemål styra. 

KontaktKarl Sterner
AdressIbsengatan 60
168 47 Bromma
Telefon0704821922
E-post terapi@karlsterner.se
Hemsida www.karlsterner.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Olofsgatan 10, 3 trappor
111 36 Stockholm
Telefon: 0704821922
E-post: terapi@karlsterner.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom