Jag är legitimerad psykolog och arbetar med psykologisk behandling för individer och par, handledning och utbildning på privat mottagning i Gamla stan, Stockholm. Jag är utbildad på Uppsala universitet och har arbetat med psykiatrisk öppenvård för vuxna, med elevstöd för skola och förskola samt med psykoterapi på egen mottagning. Under fem år bodde jag i Singapore och var verksam på samtalsmottagningen Alliance Professional Counselling. Jag arbetar obehindrat på engelska. 

Mitt arbete sker utifrån en psykodynamisk grund, med emotionsteori, anknytningsteori och existentiella frågor i fokus. Jag anpassar alltid mitt arbete utifrån den individ, grupp eller organisation som behöver stöd, även om min teoretiska grund och min yrkesetik alltid genomsyrar det arbete jag utför.

KontaktKarolina Isberg
E-post info@kintsukuroi.se
Hemsida https://kintsukuroi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Kindstugatan 1
111 31 Stockholm
Telefon: 070-342 76 82
E-post: info@kintsukuroi.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologprogrammet
Psykodynamisk terapiinriktning. Uppsala Universitet (Längd: 5 år)
Teologi
Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Uppsala Universitet
DSM-V
Berkeley University, Kalifornien
Psykologisk Fallkonsultation för Psykologer i Skola
IHPU - Gunilla Guvå
EFT - Emotional Focused Therapy
Modul 1, Capersprings Singapore - Rhonda Goldman
ABAS-II
IHPU - Eva Tideman
WISC-IV
IHPU - Eva Tideman

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi