Franzén Psykologi erbjuder psykologtjänster online i form av psykologisk bedömning, behandling och kurser. Verksamheten bedrivs av leg psykolog Julie Franzén som har flera års erfarenhet av kliniskt arbete inom psykiatrin och primärvården, med såväl unga som vuxna.

Vi inriktar oss mot unga och vuxna som lider av lättare psykisk ohälsa: ångestproblematik, social fobi, depression, sömnsvårigheter, tvångssyndrom, exsitentiell problematik, sex-och relationsproblematk med mera. Vi riktar oss även till dig som inte lider av psykisk ohälsa men som önskar utvecklas psykologiskt. Franzén Psykologi erbjuder behandlingsformerna kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT) samt affektfokuserad korttidsterapiterapi.

Behandlingen sker via internet (internetbehandling) genom video, telefon och chatterapi via skype eller likvärdigt program. Gemensamt för klienterna är tidsbrist och en önskan om snabb professionell hjälp med hög tillgänglighet.

KontaktJulie Franzén
AdressNeder Fogelbergsgatan 7 B
411 28 Göteborg
Mobil0735086699
E-post franzenpsykologi@gmail.com
Hemsida https://franzenpsykologi.com/
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Psykologtjänster online www.franzenpsykologi.com
Internet
Språkkunskaper
  • English
Utbildningar
Psykologprogrammet
Umeå Universitet: Kognitiv beteendeterapi samt psykodynamisk terapi (Längd: 5 år)
Affektfokuserad korttidsterapi
SAPU (Längd: 2 år)
Traumafokuserad Kognitiv beteendeterapi
(Längd: 0.5 år)
Bedömning och behandling av tvångssyndrom
(Längd: 0.5 år)
Sexologi, Vårdvetenskap
MIT Universitetet (Längd: 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
  • Barn/Ungdom
  • Psykoterapi
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi