Värmland Psykologkompetens är ett företag som erbjuder föreläsningar, utbildningar och konsultation/handledning inom psykologi. Alla uppdrag utförs av mig, Oskar Eriksson, som är legitimerad psykolog samt en uppskattad handledare och föreläsare. Jag utgår från Karlstad och arbetar inom större delen av Värmland. Föreläsningar och konsultation/handledning kan röra en stor mängd områden som t.ex. utvecklingspsykologi, psykiska hälsa/ohälsa, neuropsykiatri, grupper, organisation, samtalsmetodik eller psykologisk behandling. Kunskap om psykologi är viktigt inom alla verksamheter som jobbar med människor och jag erbjuder därför tjänster inom vitt skilda verksamhetsområden som förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, olika former av boenden, företag m.m.

Jag vill gärna sprida psykologisk kunskap på ett intresseväckande och lättillgängligt sätt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom att bidra med olika förklaringsmodeller ur ett psykologiskt perspektiv kan jag öka förståelsen för vad som kan ligga bakom upplevda problem i vardagen eller verksamheten. På så sätt kan jag hjälpa er genom att vi tillsammans hittar lösningar på era svårigheter.

Välkommen att kontakta mig så berättar jag mer!

KontaktOskar Eriksson
Telefon0704-261626
E-post varmland@psykologkompetens.com
Hemsida psykologkompetens.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Län/kommun: Värmlands län, Karlstad, Sweden
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation