KontaktSachiko Alfaro Miyaki
Telefon076-0266796
E-post sachiko.alfaromiyaki@gmail.com
Hemsida http://www.araucaria.se/
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
 • German
 • Spanish; Castilian

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Förskola/Skola
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi

- Lång erfarenhet av skolvärlden och psykologiska utredningar: inlärningssvårigheter, kognitiva bedömningar inför neuropsykiatriska utredningar, särskoleutredningar
- Psykologiska utredningar på svenska, spanska, tyska och engelska
- Föreläsningar för skolpersonal om barns utveckling, problembeteende, lågaffektivt bemötande, gruppdynamik, skolrelaterad problematik mm
- Konsultation och handledning till arbetsgrupper inom skola och barnomsorg
- Rådgivning till föräldrar

Adress Täby
Telefon0707620727
E-post sachi.alfaro@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
 • German
 • Spanish; Castilian

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Förskola/Skola