Andrea Sjöström

Andrea är verksam psykolog sedan 2007. Parametra öppnade sommaren 2024 ny psykoterapimottagning i Vallastaden, Linköping, och kan därmed åter igen ta emot privatpersoner. Andrea handleder personal inom region, kommun, privata vårdgivare och skolor. Hon utreder också åt hvb, friskolor och socialtjänst. 

Andrea har en bred yrkesbakgrund från vuxenpsykiatri, skola och hvb med erfarenhet av såväl utredningar som psykoterapi, konsultation och handledning. Innehar fördjupad kunskap om KBT, bipolär sjukdom, neuropsykiatri, psykiatrisk diagnostik, pedagogisk psykologi. Tidigare gästföreläsare vid universitet på psykolog- resp. psykoterapeutprogrammen. 

KontaktAndrea Sjöström
AdressSamuel Älfs gata 4
583 28 Linköping
Telefon013-450 00
E-post info@parametra.se
Hemsida https://www.parametra.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Samuel Älfs gata 4
583 28 Linköping
Telefon: 013-450 00
E-post: info@parametra.se
Län/kommun: Östergötlands län, Linköping, Sweden
Län/kommun: På distans (hela landet)Sweden
Utbildningar
Handledare och lärare i KBT
Lunds universitet (Längd: 2 år)
Psykoterapeutprogrammet KBT-inriktning
Uppsala universitet (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet
Linköpings universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Barnterapi
  • KBT mot fobier, oro, och ätstörningar hos barn från 10 år där familjen involveras i behandlingen.
 • Neuropsykologi
  • Utredningar av ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, inlärningssvårigheter.
 • Familj/Par
 • Kris
  • T ex bearbeta plötsligt dödsfall hos familjemedlem eller otrohet.
 • Parterapi
  • När båda parter är motiverade till samtal.
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
  • Handledning och konsultation till elevhälsoteam
 • Utredningar
  • Basutredningar vid IF-frågeställning och screening vid NPF-misstanke.
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • Erfaren föreläsare för anhöriga till personer med bipolär sjukdom. Stödsamtal för anhöriga till personer med psykisk ohälsa som psykos.
 • Kristerapi
  • Stödsamtal för den som går igenom svåra händelser eller omställningar i livet.
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Beteendeterapi, kognitiva tekniker, ACT - Acceptance and Commitment Therapy, mindfulness.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
  • Rädsla för exempelvis sociala situationer, hålla tal, trånga utrymmen som hissar, olika djur, höjder mm.
 • Neuropsykologi
  • Utredningar av ADHD/ADD, Aspergers syndrom, tourettes syndrom och inlärningssvårigheter.
 • Psykiska störningar
  • Nedstämdhet/depression, bipolär sjukdom, ätstörningar, ångest/oro, tvång.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Utbrändhet, utmattningssyndrom, stresskänslighet, sömnsvårigheter.
 • Trauman
  • PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom, stressreaktioner efter svåra händelser.
 • Ångestsyndrom
  • Social fobi/ängslan, panikångest.