Parametra välkomnar vuxna, ungdomar och barn för KBT, neuropsykologiska utredningar och skolutredningar. Handledning till vårdpersonal och skolor. Föreläsningar om psykisk ohälsa. Organisationsutveckling och coachning till ledare. 

Min yrkesbakgrund är bred, då jag har arbetat både inom vuxenpsykiatri, BUP och skola med såväl utredningar som psykoterapi, konsultation och handledning. Innehar fördjupad kunskap om bipolär sjukdom. Föreläser på psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet vid Linköpings universitet.

KontaktAndrea Sjöström
AdressÅgatan 30
374 38 Karlshamn
Telefon0454-153 00
E-post info@parametra.se
Hemsida https://www.parametra.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Ågatan 30
374 38 Karlshamn
Telefon: 0454-153 00
E-post: info@parametra.se
Län/kommun: Blekinge län, Sölvesborg, Sweden
Utbildningar
Psykoterapeutprogrammet KBT-inriktning
Uppsala universitet (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet
Linköpings universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Organisationsinsatserna som erbjuds baseras på OBM, Organizational Behavior Management
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Barnterapi
  • KBT mot fobier, oro, och ätstörningar hos barn och ungdomar där familjen involveras i behandlingen.
 • Neuropsykologi
  • Utredningar av ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, inlärningssvårigheter.
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • Erfaren föreläsare för anhöriga till personer med bipolär sjukdom. Stödsamtal för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
 • Kristerapi
  • Stödsamtal för den som går igenom svåra händelser eller omställningar i livet.
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Beteendeterapi, kognitiva tekniker, ACT - Acceptance and Commitment Therapy, mindfulness.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
  • Rädsla för exempelvis sociala situationer, hålla tal, trånga utrymmen som hissar, olika djur, höjder, tandvård mm.
 • Neuropsykologi
  • Utredningar av ADHD/ADD, Aspergers syndrom, tourettes syndrom och inlärningssvårigheter.
 • Psykiska störningar
  • Nedstämdhet/depression, bipolär sjukdom, ätstörningar, ångest/oro, tvång.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Utbrändhet, utmattningssyndrom, stresskänslighet, sömnsvårigheter.
 • Trauman
  • PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom, stressreaktioner efter svåra händelser.
 • Ångestsyndrom
  • Social fobi/ängslan, panikångest.