Andrea är verksam psykolog sedan 2007. Parametras huvuduppdrag fr o m 2022 är handledning till personal inom psykiatri och kommunal omsorg. Andrea genomgår 2022-23 handledarutbildning i psykoterapi vid Lunds universitet och handleder psykologstudenter. Även chefer vänder sig till Andrea för samtal. Andrea är skolpsykolog på flera friskolor. 


Andrea har en bred yrkesbakgrund från vuxenpsykiatri, BUP och skola med såväl utredningar som psykoterapi, konsultation och handledning. Innehar fördjupad kunskap om KBT, bipolär sjukdom, neuropsykiatri, psykiatrisk diagnostik, pedagogisk psykologi. Tidigare gästföreläsare vid Linköpings universitets program för psykologer resp. psykoterapeuter. 

KontaktAndrea Sjöström
AdressBox 189
374 23 Karlshamn
Telefon0454-153 00
E-post info@parametra.se
Hemsida https://www.parametra.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Telefon: 0454-153 00
E-post: info@parametra.se
Län/kommun: Blekinge län, Sölvesborg, Sweden
Utbildningar
Psykoterapeutprogrammet KBT-inriktning
Uppsala universitet (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet
Linköpings universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Organisationsinsatserna som erbjuds baseras på OBM, Organizational Behavior Management
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Barnterapi
  • KBT mot fobier, oro, och ätstörningar hos barn och ungdomar där familjen involveras i behandlingen.
 • Neuropsykologi
  • Utredningar av ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, inlärningssvårigheter.
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • Erfaren föreläsare för anhöriga till personer med bipolär sjukdom. Stödsamtal för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
 • Kristerapi
  • Stödsamtal för den som går igenom svåra händelser eller omställningar i livet.
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Beteendeterapi, kognitiva tekniker, ACT - Acceptance and Commitment Therapy, mindfulness.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
  • Rädsla för exempelvis sociala situationer, hålla tal, trånga utrymmen som hissar, olika djur, höjder, tandvård mm.
 • Neuropsykologi
  • Utredningar av ADHD/ADD, Aspergers syndrom, tourettes syndrom och inlärningssvårigheter.
 • Psykiska störningar
  • Nedstämdhet/depression, bipolär sjukdom, ätstörningar, ångest/oro, tvång.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Utbrändhet, utmattningssyndrom, stresskänslighet, sömnsvårigheter.
 • Trauman
  • PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom, stressreaktioner efter svåra händelser.
 • Ångestsyndrom
  • Social fobi/ängslan, panikångest.