Sjöström Psykologi välkomnar vuxna, ungdomar och barn för KBT, neuropsykologiska utredningar och skolutredningar. Handledning till vårdpersonal och skolor. Föreläsningar om psykisk ohälsa. 

Min yrkesbakgrund är bred, då jag har arbetat både inom vuxenpsykiatri, BUP och skola med såväl utredningar som psykoterapi, konsultation och handledning. Innehar fördjupad kunskap om bipolär sjukdom.

KontaktAndrea Sjöström
AdressSergeantstigen 5
645 33 Strängnäs
Mobil0152-780 780
E-post info@sjostrompsykologi.se
Hemsida http://www.sjostrompsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Utbildningar
Psykoterapeutprogrammet KBT-inriktning
Uppsala universitet (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet
Linköpings universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Barn/Ungdom
 • Barnterapi
  • KBT mot fobier, oro, och ätstörningar hos barn och ungdomar där familjen involveras i behandlingen.
 • Neuropsykologi
  • Utredningar av ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, inlärningssvårigheter.
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • Erfaren föreläsare för anhöriga till personer med bipolär sjukdom. Stödsamtal för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
 • Kristerapi
  • Stödsamtal för den som går igenom svåra händelser eller omställningar i livet.
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Beteendeterapi, kognitiva tekniker, ACT - Acceptance and Commitment Therapy, mindfulness.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
  • Rädsla för exempelvis sociala situationer, hålla tal, trånga utrymmen som hissar, olika djur, höjder, tandvård mm.
 • Neuropsykologi
  • Utredningar av ADHD/ADD, Aspergers syndrom, tourettes syndrom och inlärningssvårigheter.
 • Psykiska störningar
  • Nedstämdhet/depression, bipolär sjukdom, ätstörningar, ångest/oro, tvång.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Utbrändhet, utmattningssyndrom, stresskänslighet, sömnsvårigheter.
 • Trauman
  • PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom, stressreaktioner efter svåra händelser.
 • Ångestsyndrom
  • Social fobi/ängslan, panikångest.