Psykologpraktiken Anna Carin Gran Ekstrand AB

Leg.psykolog/Specialist i Klinisk Neuropsykologi

Nuvarande befattningar/uppdrag:Psykologpraktiken Anna Carin Gran Ekstrand AB / Skolpsykolog Nytida / Föredragande expert IVO / Konsultuppdrag sakkunnig specialist Skolinspektionen / Gästföreläsare Institutionen för pedagogik & didaktik, Stockholms universitet / Psykologisk ledningsansvarig Klara E

Specifika kompetensområden:
- Specialistkompetens i neuropsykologi och mångårig erfarenhet av neuropsykologiskt utredningsarbete
- Mångårig erfarenhet av arbete som skolpsykolog.
- Dokumenterad  och omfattande kunskap om skolans uppdrag & de styrdokument som reglerar verksamheten
- Väl förankrad kunskap i de styrdokument som reglerar hälso- & sjukvårdens verksamhet.

Drivkraft:
- Att med min kompetens, erfarenhet & perspektiv bidra till att fördjupa andras kompetens, kunskap och förståelse som ett led i att stärka deras personliga & professionella utveckling
- Att på ett konstruktivt sätt bidra till att individer kan få den hjälp och det stöd de behöver för att lyckas med sin skolgång eller sitt arbete  och att de kan utvecklas så långt och så optimalt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
- Att bidra med kunskap för att på så sätt  underlätta för betydelsefulla andra som t.ex. föräldrar, rektor och pedagoger i deras uppdrag/arbete.

Erbjuder: 
 - Psykologiska utredningar av barn/ungdomar & vuxna med fokus på kartläggning av kognitiva styrkor och svagheter i neuropsykologiska utredningar. (Etablerat samarbete med vuxenpsykiater).
 - Handledning till psykologer med fokus på fördjupad kompetensutveckling av psykologiskt utredningsarbete, samt utveckling av den professionella kompetensen i elevhälsans psykologiska insats.
- Handledning till skolledare/rektorer och pedagoger
- Psykologkompetens i skolors och elevhälsoteams arbete med  hälsofrämjande och förebyggande insatser.'
- Föreläsningar/Fortbildning (exv. teman: "Professionella samtal"; "Hjärnan bakom diagnoserna"; Sekretess & journalföring för psykologer")

Den neuropsykologiska utredningens syfte/mål:
- Att ge en kunskap om och en nyanserad bild av individens kognitiva resurser  och ”kognitiva stil”  d.v.s. kognitiva styrkor och svagheter.
- Att bidra till en ökad ”kognitiv medvetenhet” hos både den enskilda individen och betydelsefulla andra personer.
- Att genom en fördjupad  kunskap om och förståelse bidra till att utveckla individuellt anpassade och framgångsrika interventioner & åtgärder, som underlättar i vardagen, på arbetet eller i skolan. En viktig utgångspunkt i arbetet är "Viktigbrevet".

Publikationer
- Abstract of the Scandinavian Workshop on applied Eye Tracking (SWAET 2018), Journal on Eye Movements Research, Issue 5, Volume 11, 2018 (p.33)
- Reading, Decoding and Eye Movements - a neuropsychological Assessment of eight students in grade three (2018), Marianne Bernadotte Centrum, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet
- Handbok för elevhälsans psykologiska insats Järfälla Barn och elevhälsa (2015)

För mer information kontakta:
Anna Carin Gran Ekstrand
Leg. psykolog/Specialist Klinisk Neuropsykologi
E-post: anna.carin.ekstrand@telia.comKontaktAnna Carin Gran Ekstrand
AdressTorpkällevägen 5c
741 46 Knivsta
Mobil070-256 91 96
E-post anna.carin.ekstrand@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Handledning
 • Neuropsykologi
 • Utvecklingsbedömningar
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Neuropsykologi