Psykologpraktiken Anna Carin Gran Ekstrand

Legitimerad psykolog med:
- 20 års erfarenhet av arbete som skolpsykolog,
- Specialistkunskaper i neuropsykologi och mångårig erfarenhet av neuropsykologiskt utredningsarbete,
- Dokumenterad och gedigen kunskap om skolans uppdrag och de styrdokument som reglerar verksamheten.

Drivkraft:
- Att på ett konstruktivt sätt bidra till att alla elever kan få den hjälp och det stöd de behöver för att lyckas med sin skolgång och utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar.
- Att bidra till att underlätta för rektor, lärare och annan pedagogisk personal i deras arbete och uppdrag.

Erbjuder:
- Fördjupande psykologutredningar av barn och ungdomar som av olika anledningar har svårigheter i inlärningssituationen.
Fokus i utredningsarbetet ligger på att genomföra kartläggningar av kognitiva styrkor och svagheter i neuropsykologiska utredningar.
- Handledning till psykologer/skolpsykologer  som vill utvecka sin kompetens i psykologutredningsarbete kopplat till skolans uppdrag

- Utbildning/Föreläsningar bl.a. Professionella aspekter på samtal

Psykologutredningens syfte/mål:
- Att ge en mer nyanserad bild av elevens förmågor och "kognitiva stil" d.v.s. kognitiva styrkor och svagheter som används vid bearbetning och processande av information och vid problemlösning .
- Att bidra till en ökad kognitiv medvetenhet hos elev, vårdnadshavare, undervisande lärare och annan pedagogisk personal. En viktig utgångspunkt i processen är "Viktigbrevet".
- Att nå en fördjupad kunskap om och förståelse av eleven, vilket i sin tur underlättar arbetet att utforma pedagogiska interventioner i den tillgängliga lärmiljön, samt i vardagen.

KontaktAnna Carin Gran Ekstrand
AdressTorpkällevägen 5c
741 46 Knivsta
Mobil070-256 91 96
E-post anna.carin.ekstrand@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Handledning
 • Neuropsykologi
 • Utvecklingsbedömningar
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Neuropsykologi