Jag är legitimerad psykolog och erbjuder känslofokuserad psykoterapi.


Min mottagning ligger i Stockholm nära Mariatorget. För klienter bosatta i andra delar av landet och världen erbjuder jag psykoterapi på distans via videolänk.

Känslofokuserad terapi 
Känslofokuserad terapi har gott forskningsstöd och lämpar sig väl som utgångpunkt för många olika typer av psykologiska problem; såsom depression/nedstämdhet, ångest, relationsproblem och livskriser. 

Den typ av känslofokuserad terapi som jag är specialiserad inom kallas för ISTDP (intensive short term dynamic psychotherapy). Utmärkande för metoden är:
* En aktiv terapeut med fokus på klientens egen vilja och drivkraft att skapa positiva förändringar i livet.
* Klientens egen upplevelse står i fokus, inte terapeutens tolkningar.
* Strävan efter att möjliggöra djupgående positiva förändingar på kortast möjliga tid.

Psykoterapi via videolänk
Psykoterapeutisk behandling på distans blir allt vanligare. Det har gjort det möjligt för individer som bor på platser där tillgången till psykoterapi är begränsad att få tillgång till kvalificerade behandlare i andra delar av landet och världen. Jag har sedan några år tillbaka erbjudit psykoterapi via videolänk med hjälp av Skype eller liknande program och upplever det som ett mycket gott alternativ när genografin omöjliggör fysiska träffar. Vissa av mina distansklienter väljer att kombinera video-mötena med fysiska träffar. 

Som terapeut är jag nyfiken och engagerad, både i mina klienters utveckling och i min egen process att växa och utvecklas som psykolog. För mig innebär det att jag utöver klientkontakten lägger åtskilliga timmar varje vecka på att göra övningar som syftar till att förfina och utveckla mina terapeutiska färdigheter, så att jag kan erbjuda mina klienter bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål genom våra samtal.

Du som är nyfiken på mina tjänster kontaktar mig lättast via mail: christoferpsykolog@gmail.com 

Om du vill läsa mer om ISTDP finns mer information här:
www.istdpsweden.se

Mer information om mig och hur jag arbetar hittar du på min hemsida:
www.christoferpsykolog.comKontaktChristofer Gradin Franzén
AdressTavastgatan 29D
118 24 Stockholm
E-post christoferpsykolog@gmail.com
Hemsida www.christoferpsykolog.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Tavastgatan 29D
118 24 Stockholm
E-post: christoferpsykolog@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
ISTDP Core , Certifieringskurs
Kursledare var Jon Fredrickson och Tobias Nordqvist. (Längd: 3 år)
Psykologexamen Stockholms universitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • ISTDP
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Idrottspsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom